Stinzenflora

Het woord stinzenplant komt van het Friese woord stins, dat staat voor een versterkt en met stenen gebouwd huis. Stinzenflora is een verzamelnaam voor planten die in Nederland van oudsher voorkomen op (voormalige) stinzen en states, pastorietuinen, buitenplaatsen en dergelijke. De planten zijn in het verleden vaak uit berggebieden in Midden en Zuid-Europa geïmporteerd en zagen kans om in deze beschermde milieus te overleven en te verwilderen.

De bol- en knolgewassen bloeien vooral in het vroege voorjaar, wanneer er nog geen blad aan de bomen zit. De zware Friese kleigrond, die tientallen jaren is vermengd met humus, biedt een ideale ondergrond voor de stinzenplanten, die goed gedijen op een voedselrijke, kalkrijke en vochtige bodem. Overigens ook een rijke voedselbodem voor zevenblad, fluitenkruid, brandnetels en speenkruid.

Winteraconiet
Winterakoniet (Eranthis hyemalis)
Sneeuwklokje
Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
Scilla
Scilla (Scilla siberica, bifolia, sardensis en puschkinia)
Lenteklokje
Lenteklokje (Leucojum vernum)
Sneeuwroem
Sneeuwroem (Chionodoxa)
Blauwe anemoon
Blauwe anemoon (Anemone apennina)
Bosanemoon
Bosanemoon (Anemone nemorosa)
Krokus
Krokus (Crocus vernus)
Bostulp
Bostulp (Tulipa sylvestris)
Daslook
Daslook (Allium ursinum)
Gele anemoon
Gele anemoon (Anemone ranunculoides)
Holwortel
Holwortel (Corydalis cava)
Helmbloem
Helmbloem (Corydalis solida)
Kievitsbloem
Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)
Narcis
Narcis (Narcissus poeticus, pseudonarcissus)
Aronskelk
Aronskelk (Arum italicum en Arum maculatum)
Hyacint
Wilde hyacint (Hyacinthoides of Scilla non-scripta)
Keizerskroon
Keizerskroon (Fritillaria imperialis)
Knikkende vogelmelk
Knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans)
Herfsttijlloos
Herfsttijlloos (Colchicum autumnale)